Κατάθεση Σύνθεσης Ομάδων

pieces-2
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
1.   Όλα τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις 09:30 το πρωί της Τρίτης 05/07/2016 , τη σύνθεση (10άδα) με την οποία θα αγωνιστούν στον πρώτο γύρο. Η κατάθεση της σύνθεσης θα γίνεται από τον υπεύθυνο του σωματείου εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail στο riochess2016@gmail.com, στο όποιο θα στέλνεται επιβεβαίωση παραλαβής) απευθείας στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων.
Σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν καταθέσει εμπρόθεσμα τη σύνθεσή της στον 1ο γύρο, αγωνίζεται υποχρεωτικά με τη «βασική σύνθεση» – ισχυρότερη 10άδα, όπως θα έχει δηλωθεί στη γραμματεία της ΕΣΟ και σύμφωνα με την οποία υπολογίσθηκε η αρχική κατάταξη των ομάδων.
2.  Ο έλεγχος των Δελτίων Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνική συνάντηση για την ενημέρωση των σωματείων την Τρίτη 05/07/2016 και ώρα 12:00. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας του ελέγχου, τα σωματεία μπορούν να προσκομίζουν τα δελτία προς έλεγχο και τη Δευτέρα 04/07/2016 και ώρες 19:30-21:00 στο χώρο των αγώνων. Τα σωματεία οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα δελτία των αθλητών τα οποία αναφέρονται στη βασική σύνθεση (20άδα) και επιθυμούν να αγωνιστούν. Τα Δελτία Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας πρέπει να φέρουν όλες τις σχετικά προβλεπόμενες σφραγίδες ιατρού και σωματείου για να θεωρηθούν έγκυρα.
Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που δεν θα προσκομίσουν έγκυρο Δ.Α.T. και Υγείας Αθλητή.