Η Πάτρα

Στην ανάρτηση αυτή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στους συμμετέχοντες στις πανελλήνιες σκακιστικές οργανώσεις, ερεθίσματα ώστε εκτός από σκακιστές, συνοδοί προπονητές να γίνουν για λίγο – ή για περισσότερο – τουρίστες και περιηγητές της πόλης και της γύρω περιοχής.