Επιβεβαίωση Συμμετοχής

Η φόρμα επιβεβαίωσης συμμετοχής στα Πανελλήνια Μαθητικά Πρωταθλήματα 2018 αφορά στους Μαθητές και Μαθήτριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες σύμφωνα με την προκήρυξη.
Η επιβεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από το αντίγραφο του καταθετήριου του παραβόλου συμμετοχής
Επισυνάψτε αντίγραφο καταθετήριου ή της τραπεζικής μεταφοράς του παραβόλου.
Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή εικόνας ή pdf. Μέγεθος έως 4ΜΒ
Η επιβεβαίωση συμμετοχής ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης
Η φόρμα επιβεβαίωσης συμμετοχής στα Πανελλήνια Μαθητικά Πρωταθλήματα 2018 αφορά τα σχολεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες σύμφωνα με την προκήρυξη.
Η επιβεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από το αντίγραφο του καταθετήριου του παραβόλου συμμετοχής
Επισυνάψτε αντίγραφο καταθετήριου ή της τραπεζικής μεταφοράς του παραβόλου.
Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή εικόνας ή pdf. Μέγεθος έως 4ΜΒ.
Η επιβεβαίωση συμμετοχής ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης